Prislista för begravning

 

Fast grundpris - trygghet.

Det finns kostnader i samband med dödsfall som man inte kommer ifrån. För att göra det enklare och tryggare för dig, har vi ett fast grundpris om 11.900 kronor, som täcker alla baskostnader utom  transporter, som varierar med avstånd (inom Stockholm 3.800 kr).

 

Grundpriset omfattar, kista av ren och enkel modell F10 inklusive bårtäcke, svepning (omhändertagande av den avlidne), beställning av kremerings- och gravsättningsbevis, bokning av kyrka, kapell, överenskommelse med präst eller annan officiant, representation vid begravningen, sammanställning av minnespärm, vårt arvode inklusive moms. Se exempel på olika arrangemang här.

 

Vi ger dig separat offert på allt utöver grundpriset med tydlig specifikation över din beställning. För att du ska kunna göra dig en ungefärlig bild av de totala kostnaderna i samband med begravningen har vi följande prislista; priserna (2020) är ungefärliga och kan givetvis ändras med tiden.

 

Kista

Andra kistor än den som ingår i grundpriset finns från 2.800 kronor. Se Kistor.

 

Urna

Priser från 1450 kronor (urna nr 501 och nr 509). Se Urnor.

 

Dödsannons

Priset avgörs av annonsens storlek. I DN runt 5.000-6.000 kronor, i lokalpress 2.000-3.000 kronor. Hjälp att ta hand om svar (”osa”) 400 kronor.

Blommor

Priset beror på blomsort, antal och bindning. En kistdekoration kostar mellan 2.500-3.500 kronor.

 

Musik/solist

Priserna brukar röra sig runt 2.500 -3.500 kronor.

 

Officiant

Att anlita en officiant vid borgerlig begravning kostar 5.000-7.000 kronor.

 

Kläder

Om den avlidne ska bära egna kläder i kistan 780 kronor.

 

Avsked

Enskilt avsked/visning på sjukhus  1200 kronor.

 

Balsamering

Kan behövas i vissa fall. ca 1.200 kronor.

  

Bärare

Kostnad för bärare kan tillkomma vid en del begravningar.

 

Minnesstund

Som avslutning ordnar man ofta med en samling på värdshus, i församlingshem, hemma eller i annan lokal.

Priser varierar utifrån val av förtäring mm, ca 200-400 kr / kuvert.

 

Gravsten

Vi förmedlar kontakt med stenhuggeri för offert på den typ av sten du valt eller för textkomplettering på befintlig sten.

 

Gravplats

Kostnad tillkommer eventuellt, beroende på typ av gravplats.

 

Bouppteckning

Bouppteckning kostar vanligtvis mellan 7.000- 8000 kronor, kostnaden varierar utifrån dödsboets omfattning, dvs antal delägare, tillgångar, ev. testaments godkännanden mm.