Begravningsalternativ

 

En begravning kan ske på många olika sätt. I vissa fall har den avlidne uttryckt önskemål om begravningsform - i andra fall hjälper vi dig att välja det du tror passar bäst. För att göra ditt val lite enklare har vi här sammanfattat några av de vanligaste begravningsformerna. 

 

Jordbegravning

En traditionell begravning på kyrkogård, där kistan efter ceremoni i kapell eller kyrka sänks ned i en grav. Avsked vid graven efter nedsänkningen.

 

Kremationsbegravning

Ceremonin genomförs och avslutas i kyrka, kapell eller på annan plats. Vanligtvis står kistan kvar när de anhöriga tagit avsked och lämnat lokalen. Efteråt förs kistan till krematorium.

 

Ceremoni med urna

Kremering har redan skett och därmed kan ceremonin kring urnan äga rum senare än inom 1 månad vilket annars är den tidsgräns som gäller. Ceremonin genomförs i kyrka, kapell eller på annan plats.

 

Borgerlig begravning

Utformas efter egna önskemål. En borgerlig officiant sköter ceremonin på valfri plats med eller utan religiösa inslag och psalmer. Det är vanligt med diktläsning, musik och sång, som kan vara levande eller inspelad. Kistan eller urnan är med i ceremonilokalen precis som vid en kyrklig ceremoni.

 

Direktkremation

Kistan förs direkt till krematorium utan föregående ceremoni och gravsätts därefter på plats som anhörig önskat.

 

Gravsättning av urna/aska

Urngrav/kistgrav

En anhörig ser ut en plats där urnan får sättas ner i jorden och kan närvara vid gravsättningen.

 

Minneslund

Askan gravsätts i en minneslund utan närvaro av anhöriga. Anhöriga blir underrättade om att gravsättningen genomförts.

 

Asklund/ askgravplats

Skötselfri grav där urnan gravsätts på utsedd plats i en asklund/ askgravplats. Till skillnad från minneslunden får anhöriga delta i gravsättningen och den avlidnes namn blir ingraverat.  Denna typ av grav finns ej på alla kyrkogårdar och utformningen av gravplatsen varierar mellan kyrkogårdarna.

 

Spridning för vinden över havet eller sänkning i havet

Anhöriga får hämta urnan med aska och sprider den på önskad plats. För spridning av aska krävs tillstånd hos länsstyrelsen. Tillståndet måste visas upp innan krematoriet lämnar ut urnan.

 

Kolumbarium

Gravplats där urnan placeras i en nisch med en inskriptionsplatta framför.