Om begravningar

Utformningen av begravningen kan ske på olika sätt, till exempel genom kyrklig/borgerlig begravning eller att välja en gravsättning direkt utan föregående ceremoni i en kyrka eller ett kapell. Under den här menyn du läsa mer om de olika begravningsalternativen som finns och få svar på olika frågor kring begravningen.

 

Begreppet begravning kan också delas upp i olika delar för att hålla isär vad som är vad:

  • Begravnings ceremoni/akt,  det tillfälle där ceremonin sker i kyrka, kapell eller annan plats.

  • Minnesstund, det tillfälle man kan ha efteråt för att samlas, minnas och förtära kaffe m.m.

  1. Gravsättning, den plats där gravsättning av kista eller aska ska ske.