Fondkistan Kandemas tjänster

Att som nära anhörig få ansvar för allt som ska ske vid dödsfall kan ibland kännas svårt. Vi ser till att planering och genomförande sker med minsta möjliga belastning för dig och dina nära. Vi hjälper er med de tjänster ni önskar, ibland vill man som anhörig ha hjälp med mycket i andra fall önskar man ordna med en del saker själva. I samråd med Er får ni hjälp med de tjänster ni efterfrågar och behöver kring begravningen.

 

Vi hjälper er med: